Katowice - Kościół Mariacki

20 czerwca 2022 (pon.), godz. 12:25
 Katowice - Kościół Mariacki

 Orlętom i Kadetom

Lwowskim - Chwała