Kędzierzyn Koźle - XVI Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej

3 czerwca 2019 (pon.), godz. 16:10
Kędzierzyn Koźle - XVI Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej

Wio na pichoty

du Lwowa !!!